Regulamin


Regulamin ten został stworzony na potrzeby dobrej i rzetelnej współpracy między mną- “Fotografem, a Tobą- “Klientem”.


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Decydując się na sesję zdjęciową u fotografa i rezerwując termin, akceptujesz niniejszy regulamin oraz jego postanowienia.
 2. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojego dziecka/dzieci podczas sesji oraz ponosi odpowiedzialność materialną za szkody przez nie wyrządzone. 
 3. Podczas sesji obowiązuje zakaz wykonywania zdjęć swoim aparatem lub telefonem komórkowym, chyba, że Fotograf wyrazi indywidualną zgodę.
 4. Klient zapoznał się z portfolio Fotografa i w pełni akceptuje jego styl, obróbkę graficzną oraz jakość. 
 5. Fotograf zobowiązuje się do wykonania sesji z należytą starannością, dbałością o detale i najlepszą jakością na jaką aktualnie pozwala mu sprzęt, warunki.


REZERWACJA SESJI

 1. Umówienie sesji zdjęciowej należy wykonać poprzez stronę rezerwacyjną: https://basajfotografia.zalamo.com/book lub telefonicznie pod numerem 661 445 830. 
 2. Po umówieniu się na sesję Klient wnosi zadatek w wysokości 99 zł poprzez serwis Przelewy24 do 15 minut lub wpłatę na konto firmowe: Karolina Gosztyła-Basaj Fotografia 67 1870 1045 2078 1058 6773 0001 do 3 dni. W przypadku nieopłacenia zadatku, w wyżej wymienionym czasie, rezerwacja zostanie wycofana. Przy rezygnacji klienta z sesji zadatek nie zostaje zwrócony.
 3. Klient ma prawo dokonać zmiany terminu sesji nie później niż 24 godziny przed umówioną sesją. W przypadku zmiany terminu sesji później niż na 24 godziny przed sesją lub niestawienia się na sesji w umówionym terminie zadatek przepada. 
 4. Fotograf ma prawo zmienić termin sesji maksymalnie 3 razy z ważnych, nieplanowanych przyczyn.SESJA

 1. Sesje zdjęciowe wykonywane są w Studio przy ul. Częstochowskiej 10, lub w ustalonym indywidualnie plenerze od poniedziałku do piątku w godzinach 9-13. Sesje plenerowe ustalane indywidualnie.
 2. Fotograf nie dojeżdża na sesje noworodkowe do domu klienta, te wykonywane są jedynie w studio. Dojazd na sesje plenerowe dalej niż 10 km płatne są 1,5zł/km wg map Google.
 3. Klient stawia się w miejscu sesji punktualnie, nie wcześniej i nie później niż ustalone. Spóźnienie się na sesję równoznaczne jest ze skróceniem trwania sesji ze względu na inne rezerwacje. 
 4. W ciągu 3 dni od wykonanej sesji, Klient dostanie link na adres mailowy podany przy rezerwacji do serwisu Zalamo, na którym dokona wyboru zdjęć w ilości z pakietu, ma tam także możliwość dokupienia większej ilości fotografii lub produktów takich jak foto obrazy, harmonijka, fotoalbum i inne z oferty studia.
 5. Fotograf nie przetrzymuje plików RAW ani surowych zdjęć, zatem nie ma możliwości wyboru zdjęć po raz drugi, chyba, że Klient poinformuje o takim zamiarze Fotografa. Wtedy pliki do obróbki pozostaną przez określony czas na komputerze Fotografa.
 6. Klient dostaje zdjęcia w pełnej rozdzielczości poprzez Zalamo jedynie w takiej ilości jaką zakupił w pakiecie. Fotograf nie przekazuje zdjęć surowych, nieobrobionych, plików RAW. 
 7. Klient dostaje dwie wersje cyfrowe zdjęć- do druku, oraz do publikacji w internecie (Facebook, Instagram i inne)- są one odpowiednio do tego celu zmniejszone oraz posiadają logo Fotografa. Proszę o umieszczanie jedynie zdjęć do publikacji w internecie. 


PŁATNOŚĆ

 1. Przy dokonaniu rezerwacji pobierany jest zadatek w wysokości 99 zł. Kwota pakietu pomniejszona o zadatek płatna jest na sesji zdjęciowej gotówką lub kartą. 
 2. Kwota za dobrane ujęcia, płatna jest po wybraniu zdjęć poprzez portal Przelewy24. 
 3. Fotograf obrabia zdjęcia w kolejności jaka do niego spływa po wybraniu i opłaceniu zdjęć przez klientów.
 4. Czas oczekiwania na gotowy materiał to maksymalnie 30 dni roboczych od wybrania i opłacenia całości zamówienia przez Klienta. 


ODBIÓR GOTOWEGO MATERIAŁU

 1. Odbiór materiału możliwy jest po wcześniejszym umówieniu się w Studio lub wysyłką paczkomatem za dopłatą. 


PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie do zdjęć posiada zawsze Fotograf- jest to uregulowane prawnie. Zakupienie zdjęć nie jest równoznaczne z własnością w rozumieniu praw autorskich. Nie można zatem np. wysyłać zdjęć do celów konkursowych bez zgody fotografa.


INGERENCJA W OBRÓBKĘ

 1. Klient przed umówieniem się na sesję powinien zapoznać się z portfolio Fotografa i na tej podstawie wybrać odpowiednią osobę do wykonania sesji. 
 2. Klient nie może ingerować w zdjęcia tzn. nie może nakładać filtrów, zmieniać kolorów, kadrować. 


CENY

 1. Aktualne ceny sesji określa cennik Fotografa. 


PUBLIKACJA ZDJĘĆ

 1. Klient sam decyduje o tym, czy wyraża zgodę na publikację jego wizerunku utrwalonego na zdjęciach na Facebooku, Instagramie, stronie internetowej Fotografa. 
 2. Klient może publikować zdjęcia na swoich prywatnych mediach społecznościowych. Zabrania się używania zdjęć w celach komercyjnych, drukowania na plakatach, banerach reklamowych. W celu wykorzystania komercyjnego Klient zobowiązany jest do podpisania osobnej umowy określającej czas oraz miejsca wykorzystania zdjęć. 


VOUCHERY

 1. 1. Zaproszenie na sesję ma określoną datę ważności wpisaną na voucherze. Po upływie tej daty zaproszenie traci ważność, nie ma możliwości wydłużenia jej. 
 2. 2. Zaproszenie nie ulega wymianie na gotówkę w żadnym przypadku.
 3. 3. Wymagana jest rezerwacja terminu z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem
 4. 4. Nie stawienie się na sesji w ustalonym wcześniej terminie oznacza rezygnację z sesji, co za tym idzie voucher traci ważność,
 5. 5. Jeżeli w dniu sesji cennik oraz oferta jest inny niż w dniu zakupienia vouchera, sesja odbywa sie na zasadach oferty z dnia zakupu.
 6. 6. Wykupienie zaproszenia na sesję oznacza akceptację regulaminu z obowiązkiem powiadomienia obdarowanego o regulaminie sesji


POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Karolina Gosztyła-Basaj Fotografia zbiera dane osobowe Klientów takie jak: imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu, imiona dzieci oraz wizerunek ww utrwalony na sesjach zdjęciowych- są to dane niezbędne do umówienia i wykonania sesji zdjęciowych. 
 2. Administratorem danych osobowych jest Karolina Gosztyła-Basaj- właściciel firmy.
 3. Dane osobowe są przetwarzane i przekazywane poprzez skrzynkę mailową, Facebook, Instagram, Zalamo.com, laboratorium drukujące zdjęcia/albumy/płótna.
 4. Dane osobowe są używane wyłącznie dla potrzeb firmy do kontaktu z Klientem, reklam w mediach społecznościowych oraz stronie internetowej Fotografa, przesyłania zdjęć do druku.
 5. Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom w celach marketingowych, reklamowych, chyba, że umowa z Klientem stanowi inaczej. 
 6. Dane osobowe są przechowywane w siedzibie firmy i ma do nich dostęp jedynie administrator danych. 
 7. Każda osoba, która powierzyła swoje dane osobowe ma prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie oraz wgląd i dokonywanie zmian. 
 8. W celu zmian/ chęci wglądu/ cofnięcia zgody proszę o kontakt: basajfotografia@gmail.com